AFFÄRSUTVECKLINGSBOLAGET NORRSKENET

13 juni 2017

Avslutade engagemang

Under våren 2017 har Norrskenet avslutat sitt engagemang i Ductus PreEye AB och Dundret Sweden AB.