AFFÄRSUTVECKLINGSBOLAGET NORRSKENET

10 februari 2019

Ny VD på Norrskenet

Norrskenets huvudägare har beslutat att fokusera på att förvalta nuvarande innehav och stänga för nya investeringar. En ny VD har tillsatts och styrelsen har utsett Per Landström, General Manager Business Support på LKAB, som ny VD för Norrskenet. Tidigare VD Robert Johansson övergår till en befattning som Senior Business Advisor och arbetar kvar under en övergångsperiod i Norrskenet.