AFFÄRSUTVECKLINGSBOLAGET NORRSKENET

06 oktober 2016

Omstrukturering i PreEye AB

Verksamheten i PreEye AB har under våren 2016 flyttats över till ett nytt driftsbolag där Ductusgruppen är ny majoritetsägare.