AFFÄRSUTVECKLINGSBOLAGET NORRSKENET

06 oktober 2016

Sápmi Nature AB nytt portföljbolag i Norrskenet

Bolaget verkar inom besöksnäringen och genomför uppdrag inom hållbar utveckling, fotografering, samiskt mathantverk.