AFFÄRSUTVECKLINGSBOLAGET NORRSKENET

Vår modell

Olika typer av investeringar

Näringslivsinriktade investeringar är investeringar som bidrar till utveckling av de verksamheter vi är engagerade i, och därmed även den regionala näringslivsutvecklingen. Beslut rörande näringslivsinriktade investeringar tas av Norrskenets styrelse.

Strategiska investeringar är investeringar som är av särskild vikt för ägarna. Beslut och villkor rörande strategiska investeringar, även sådana av näringslivsinriktad karaktär, beslutas av ägarna. Ägarna finansierar i normalfallet strategiska investeringar.

Alla investeringar görs på kommersiella avtalsvillkor med ett marknadsmässigt avkastningskrav. Investeringshorisonten är i normalfallet 1-7 år.

Investeringsprocessen

Norrskenet har en effektiv investeringsprocess som håller hög kvalitet. Syftet med ett strukturerat investeringsförfarande är att skapa bra förutsättningar för en framgångsrik investering.

Läs mer