AFFÄRSUTVECKLINGSBOLAGET NORRSKENET

Norrskenet – bidrar till starkare tillväxt i norr!

plattor_beskurenGenom ett tidsbegränsat och aktivt minoritetsdelägarskap tillför vi riskvilligt kapital och rådgivning, med inriktning mot affärsutveckling, till bolag lokaliserade i Malmfälten.

Norrskenet arbetar nära de bolag vi engagera oss i. Syftet är att utveckla affärsverksamheten genom bland annat ökad försäljning, förvärv och geografisk expansion.

AFFÄRSUTVECKLINGSBOLAGET
NORRSKENET