AFFÄRSUTVECKLINGSBOLAGET NORRSKENET

Urvalskriterier

För att Norrskenet ska satsa engagemang och pengar i ett bolag finns vissa kriterier som måste vara uppfyllda. Här nedan finns dessa och du kan också läsa om hur vår modell för satsningen ser ut.

Kriterier:

  • Kompetent, driven och erfaren företagsledning.
  • En tydlig exitstrategi ska kunna identifieras och delas av nuvarande och tillkommande ägare i målbolaget.
  • Verksamhet i målbolaget med en lönsam, eller potential till lönsam, affärsmodell beskriven i en affärsplan.
  • Potential att nå en stark marknadsposition.
  • Potential att nå en stark marknadsposition även utanför Malmfälten.
  • Bolag som står inför marknadsetablering om det bedöms finnas mycket goda utvecklings- och tillväxtmöjligheter.
  • Bolagsformen ska vara aktiebolag.
  • Ej start-up eller utvecklingsbolag.