AFFÄRSUTVECKLINGSBOLAGET NORRSKENET

Nyheter

Ny VD på Norrskenet

Norrskenets huvudägare har beslutat att fokusera på att förvalta nuvarande innehav och stänga för nya investeringar. En ny VD har tillsatts och styrelsen har utsett...
Läs mer