AFFÄRSUTVECKLINGSBOLAGET NORRSKENET

10 december 2015

Exit Nutti Sámi Siida AB

Norrskenet har i december 2015, via ett MBO, avyttrat sitt innehav i bolaget.